Wybierz swój język

 

Moduł "AquilaSystem-GPS" to unikalna w skali światowej koncepcja podejścia do badań naukowych opartych o dane pozyskane za pomocą szeroko pojętych urządzeń wykorzystujących technologię GPS do śledzenia zwierząt. Jako pierwsza firma na świecie, "Aquila" oferuje rozbudowane narzędzie do wizualizacji uzyskanych z ich pomocą danych. Na wizualizacji się jednak nie kończy, jako że moduł oferuje również wyszukane opcje analizy oraz prezentacji wyników tych analiz, co stanowi swoistą rewolucję na rynku rozwiązań do śledzenia zwierząt. Wraz z dataloggerami "Aquila" moduł "AquilaSystem-GPS" staje się w pełni kompletnym rozwiązaniem, zachowując zgodność z przyjętą przez firmę koncepcją wsparcia badań naukowych poprzez odciążanie naukowców od żmudnych i czasochłonnych prac związanych z przygotowaniem i obróbką pozyskanych danych.

Dostępny przez przeglądarkę internetową moduł "AquilaSystem-GPS" pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym obecnej pozycji, zajmowanego rewiru bądź trasy przemieszczania się badanego obiektu bądź grupy obiektów na mapie. Zaawansowane opcje filtrowania umożliwiają nie tylko dowolne definiowanie określonego przedziału czasowego, ale też określanie stałych ram czasowych dzięki oferowanym przez moduł rozbudowanym funkcjom. Ułatwiają one w późniejszym etapie pozyskiwanie odpowiednich wizualizacji oraz uzyskiwanie pożądanych wyników analiz. Dane naukowe dostępne są również w formie tabelarycznej.

Wykonywane automatycznie przez moduł "AquilaSystem-GPS" standardowe analizy udostępniane są użytkownikom w czasie rzeczywistym. Pozostałe, bardziej zaawansowane analizy wykonać można przy pomocy przyjaznych kreatorów. Unikalną cechą modułu jest tutaj opcja porównań przeprowadzonych analiz. Porównania takie dostępne są zarówno z poziomu poszczególnych osobników, jak i wybranych przedziałów czasowych. Wyniki wszystkich analiz i porównań przedstawić można w formie zarówno zestawień liczbowych, jak i wykresów, co stanowi kolejny przełom w tej dziedzinie rozwiązań. Zestawienia i wykresy można następnie wyeksportować w formie plików w celu ich zamieszczenia w publikacjach i prezentacjach.

Zestawienia i wykresy to jednak nie wszystko. Moduł oferuje funkcję analiz GIS, dostępnych dotychczas jedynie w zaawansowanych i drogich aplikacjach. Za pomocą przyjaznych kreatorów można w krótkim czasie wykonać skomplikowane obliczenia zajmowanej przez śledzone obiekty powierzchni, a za pomocą kilku kliknięć otrzymać najświeższe wyniki w formie zarówno danych liczbowych, jak i wizualizacji na mapie.

Gwarantując bezpieczeństwo dostępu do aplikacji za pomocą między innymi szyfrowanego połączenia (aktywnego również podczas korzystania z map), moduł "AquilaSystem-GPS" pozostaje otwarty na możliwość obróbki danych w innych dostępnych na rynku rozwiązaniach. Dane zawarte zarówno na mapach, jak i w tabelach można z łatwością eksportować do plików w popularnych formatach w celu ich zamieszczania w prezentacjach i publikacjach, bądź też w celu poddania ich dalszej analizie w rozwiązaniach firm trzecich. To samo dotyczy wyników przeprowadzonych za pomocą modułu analiz. Otwartość modułu zachowana jest również w przeciwnym kierunku, możliwy jest bowiem import danych pozyskanych za pomocą innych rozwiązań. Opcja ta zapewnia prowadzenie spójnych analiz na przestrzeni wielu lat badań.

Dla klientów, którzy dokonają zakupu dataloggerów firmy "Aquila" moduł "AquilaSystem-GPS" oferowany jest jako uzupełnienie oferty sprzętowej. Moduł można również nabyć wraz z innymi modułami "AquilaSystem" bądź też jako osobne, jednorodne rozwiązanie. Na życzenie klienta istnieje możliwość rozszerzenia bądź zmiany zakresu dostępnych analiz i wykresów.

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.