Wybierz swój język

 

AquilaSystem to koncept wsparcia zarówno projektów jak i wszelkich prac naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów, jakie przed naukowcami stawia dziś praca w zespole. Głównym założeniem jest konsolidacja danych - sposobu ich pozyskiwania, składowania, analizowania oraz prezentowania. AquilaSystem ma za zadanie centralizację możliwie jak największej ilości etapów badań naukowych w celu optymalizacji czasu pracy zespołu naukowego oraz skupieniu jego wysiłków na założeniach badawczych, eliminując czasochłonne zagłębianie się w opanowywanie coraz bardziej skomplikowanych narzędzi oferowanych dla nowoczesnej analizy danych.

Bazując na strukturze modułowej, AquilaSystem oferuje pełną swobodę w doborze komponentów, ich wykorzystaniu, rozwijaniu i wymianie, zapewniając użytkownikowi przyjazne i jednorodne środowisko pracy bez konieczności zamykania się w jednym, niekompatybilnym z innymi rozwiązaniami narzędziem.

Wielojęzyczność to ta cecha, która nabiera coraz większego znaczenia w świecie stale zacierających się granic. AquilaSystem nie pozostaje obojętny w tym względzie pozwalając na konfigurację interfejsu użytkownika w praktycznie każdym języku świata bez konieczności ingerowania w zebrane dane naukowe.

Szczególną cechą systemu jest jego uniwersalność. Jako aplikacja internetowa jedynym wymaganiem do prawidłowej pracy jest posiadanie przeglądarki internetowej, co przekłada się bezpośrednio nie tylko na koszty, ale i na swobodny dobór urządzeń dostępowych, rozwiązując jednocześnie problem utrzymania jednorodnego środowiska i zapewnienia dostępu do danych przy prowadzeniu wielu projektów, zarówno trwających, jak i tych zakończonych.

Jako całość AquilaSystem stanowi osobny produkt. Poszczególne moduły wchodzą natomiast w skład oferty sprzętowej naszej firmy. Na życzenie klienta istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

Dostępne moduły:

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.