Wybierz swój język

Jednym z piekniejszych aspektów naszej pracy jest częsty kontakt z niepowtarzalną polską przyrodą. Wraz z upływem czasu kontakt ten zaowocował powstaniem stale rozrastającej się bazy fotografii przyrodniczej. Głównym tematem naszych zdjęć są ptaki, jednak dzięki częstym pracom terenowym posiadamy już wiele ujęć innych stworzeń zamieszkujących nasz kraj. Dodatkowo od pewnego czasu staramy się również uwieczniać walory krajobrazowe odwiedzanych przez nas terenów.

Co wyróżnia nasze prace spośród wielu innych oferowanych profesjonalnie jest świadome powstrzymywanie się od poddawania powstałych zdjęć dodatkowym obróbkom komputerowym. Wynikiem tego są zdjęcia, które w pełni oddają naturę i jej piękno bez zbędnego i często odrealnionego zabarwiania fotografowanej rzeczywistości.

Największym jednak naszym atutem jest fakt, iż wszystkie fotografie powstały bądź to w czasie terenowych prac związanych z ochroną przyrody, bądź też w miejscach ogólnodostępnych, zapewniając przyrodzie należny jej spokój i szacunek. Dzięki temu z jednej strony uniknęliśmy niesprawiedliwego systemu ubiegania się o pozwolenia na niepokojenie przyrody (naszym zdaniem decydować o tym powinien sam zainteresowany, czyli przyroda, a nie Pan/Pani zza biurka w urzędzie), z drugiej zaś nasze zdjęcia nie stają się przyczynkiem do dysput na temat tego, czy i w jaki sposób powstałe przez niepokojenie przyrody fotografie przyczyniają się do podniesienia ekologicznej i przyrodniczej świadomości społeczeństwa, które to dysputy są często niczym innym, jak próbą zawoalowania chęci osiągnięcia materialnych zysków.

Nasze zdjęcia oglądać można w nowo powstałej Galerii.

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.