CPR certification onlineCPR certification CPR certification online

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Wizualizacja danych przestrzennych GIS w module AquilaSystem-GPSZ początkiem roku wprowadzono nową funkcjonalność do modułu AquilaSystem-GPS, służącego do wizualizacji danych pozyskanych za pomocą dataloggerów. Funkcjonalność ta pozwala na wyliczanie danych przestrzennych GIS. Tego typu analizy dostępne były dotychczas jedynie w zaawansowanych i kosztownych aplikacjach. Obecnie można je wykonać przy pomocy kilku kliknięć myszą wewnątrz modułu wykorzystując najnowsze, przesłane przez loggery, dane, a otrzymane wyniki bez wysiłku zaimportować do prezentacji lub publikacji w formie zarówno liczbowej, jak i wizualizacji na mapie.

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.