Uczestnicy międzynarodowej konferencji ochrony orlika krzykliwego Aquila pomarina w Kosickiej Beli na Słowacji.W dniach 25-27 września w słowackiej miejscowości Kosicka Bela odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona ochronie orlika krzykliwego Aquila pomarina.

Konferencję zorganizowano w oparciu o kończący się na Słowacji projekt ochrony tego gatunku. Zgromadzeni eksperci zaprezentowali na niej wyniki badań dotyczących środowiska, rozrodu, migracji i zimowania orlików krzykliwych. Ptaki te, mające swoją stabilną, a nawet zwiększającą się populację w Polsce w ilości ok. 2000 par, w innych częściach Europy nie występują już tak licznie i wraz z postępującym rozwojem cywilizacyjnym mają duże problemy z przystosowaniem się do nowego, intensywnie użytkowanego przez człowieka środowiska. Dlatego istnieje duża konieczność wprowadzenia środków zaradczych, które zapobiegłyby dalszemu zmniejszaniu się populacji. Jednym z celów konferencji było zebranie danych naukowych, które posłużą do przygotowania europejskiego planu ochrony tych pięknych ptaków.

Firma "Aquila" zaprezentowała na konferencji swoją ofertę produktową.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą organizację i fantastyczną atmosferę podczas konferencji.

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.