Uczestnicy międzynarodowej konferencji "Orły Palearktyki - badania i ochrona" w Jełabudze, Tatarstan, 20-22 września 2013. Fot. Andriej Kowalienko.W dniach 20-22 września w odległej Jełabudze w Republice Tatarstanu odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony i badań ptaków szponiastych. Konferencja zorganizowana została przez Rosyjską Sieć Badań i Ochrony Ptaków Szponiastych, Park Narodowy Dolnej Kamy, Rezerwat Przyrody "Wołga-Kama", Instytut Państwowego Uniwersytetu Kazania w Jełabudze oraz organizację Syberyjskie Centrum Środowiska (Ekocentrum) i zgromadziła ekspertów z całego świata.

W ciągu trzech dni konferencji zaprezentowano obszerny materiał monitoringu i badań wielu gatunków ptaków szponiastych zamieszkujących wszystkie niemal zakątki Palearktyki, poczynając od programu reintrodukcji rybołowa Pandion haliaetus w Portugalii, a kończąc na populacji bielika olbrzymiego Haliaeetus pelagicus na wschodnich krańcach Rosji. Główny nacisk położono na problemy ochrony, w tym głównie zmniejszenia śmiertelności przy zetknięciu z liniami wysokiego napięcia. Temu zagadnieniu poświęcono osobny blok tematyczny, dwa następne natomiast dotyczyły gatunków zagrożonych globalnie - raroga Falco cherrug i orła stepowego Aquila nipalensis. Szczególnie w przypadku tego drugiego sytuacja wydaje się być wręcz katastrofalna, w przeważającej bowiem części areału jego występowania odnotowuje się dużą śmiertelność ptaków dorosłych, w wyniku czego zmniejszeniu ulega liczba par przystępujących do lęgów, z których to coraz większy procent stanowią osobniki młode i niedoświadczone. Ten młody orzeł stepowy Aquila nipalensis został znaleziony postrzelony tydzień później.Główną przyczyną tak wysokiej śmiertelności są wspomniane właśnie linie energetyczne, orły te bowiem z zamiłowaniem wręcz wykorzystują słupy tych linii jako miejsca odpoczynku czy do polowań z zasiadki. Liczbę ginących w ten sposób orłów stepowych określa się na ponad 3000 rocznie. Kolejnym zagrożeniem są również polowania, czego najlepszym dowodem fakt, że zaobrączkowanego podczas mojej pierwszej w życiu wizyty w gnieździe tego gatunku młodego orła stepowego znaleziono postrzelonego tydzień później. Jest nadzieja, że ptaka uda się uratować.

Następnego dnia po konferencji zorganizowano warsztaty dotyczące budowy skrzynek lęgowych dla sów.

Firma "Aquila" zaprezentowała swoje produkty: dataloggery oraz innowacyjny system pasków mocujących, jak również po raz pierwszy przedstawiono możliwości oprogramowania "AquilaSystem".

Serdecznie dziękujemy za fantastyczną organizację i przemiłą atmosferę!

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.