Rosyjski uczony Mirosław Babuszkin od wielu lat zajmuje się ochroną rybołowa w Rosji. Foto: Oksana Demina.W najnowszym wydaniu naukowego czasopisma ornitologicznego "Ardeola" ukazał się artykuł pt.: "Schematy jesiennej migracji rybołowa Pandion haliaetus z północno-zachodniej Rosji" autorstwa M. Babuszkina, A. Kuźniecowa i M. del Mar Delgado. Jest to pierwsza w historii rosyjskiej ornitologii publikacja traktująca o wynikach badań telemetrycznych tych pięknych ptaków, a zarazem pierwsza publikacja o rosyjskich rybołowach w zagranicznym czasopiśmie.

Rybołów występuje na całej kuli ziemskiej, a jego europejska populacja szacowana jest na 8 do 10 tysięcy par. Należy do grupy ptaków, których zachowania podczas migracji trudno jest ująć w jednoznaczne ramy, bowiem migrując ptaki te korzystają nie tylko z prądów powietrznych, ale i aktywnie używają skrzydeł, a nawet wykorzystują wiatry nad otwartym oceanem. Właśnie tematyce migracji poświęcony jest rzeczony artykuł.

Dla nas szczególnie miłym pozostaje fakt, że badania prowadzone były z wykorzystaniem naszych dataloggerów.

Więcej o wydaniu na stronie czasopisma.

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.