Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Filtr
  • Kolejny fulvescens nad Biebrzą

    Orlik formy jasnej, tzw. fulvescens widziany nad Biebrzą.Dziś nad Biebrzą widziany był kolejny orlik formy jasnej, tzw. fulvescens. Ptak o cechach wskazujących na orlika grubodziobego szybował wysoko wykorzystując słoneczną pogodę w towarzystwie myszołowa oraz przeganiającego go orlika krzykliwego Aquila pomarina.

    Jest to kolejny przypadek stwierdzenia tej formy orlika na Biebrzańskich Bagnach. Ostatnim razem taki przypadek miał miejsce